Contact Integra Team

Value entered for e-mail is invalid Passwords don't match Please fill up missing fields below
Enter the text drawn on the image. Click here if you can't see the text well.

Beit Hapa'amon, Hall 230, (POB 37), Hata'as St. 20, Kfar Saba,
Israel 44425

Phone: +972 (3) 509-41-06
Fax: +972 (3) 527-31-76
E-Mail: info@integra-team.org
 

מוסדות ציבור

המציאות המתהווה בעולם ובאזורינו, מפגישה אותנו מעת לעת עם אירועי חירום וקיצון. אירועים אלו מייצרים מגוון תרחישים ואתגרים משמעותיים לצוותי הניהול במוסדות ציבור ובמקומות הומי-אדם בהתנהלותם מול הגורמים השונים ומול קהל הלקוחות והאוכלוסייה במתחם.

 מציאות זו, מדגישה את החשיבות של התארגנות והיערכות מוקדמת המכוונת להצלת חיים, מזעור נזקים, והבטחת הרציפות התפקודית וההמשכיות העסקית, לקיום הפעילויות ומתן השירותים בעתות חירום כבזמני שגרה.

 

שירותי היערכות לחירום:

סיקור ואבחון - זיהוי איומים ואבחון פערים
תיק חירום - כתיבת תיק חירום מותאם לארגון (הכולל: מידע חיוני, נהלים וסדרי פעולות)
ייעוץ מקצועי למנהלים – כלים, שיטות ואימון אישי בניהול החירום
שיפור הידע והמקצועיות – הכשרת עובדים למצבי חירום ומשבר
הקמת צוותים - הכשרת צוותי ניהול ומנהיגות מקומית
תפעול חדר מצב  מקומי – עקרונות הקמה וניהול אדהוק
סימולציות מצבי קצה - בוחני תפקוד בעומסים גבוהים / עליה חדה בדרישות / ריבוי אתגרים

 

שרות מותאם לקוח:

אוניברסיטאות / קמפוסים
בתי ספר ומוסדות חינוך
בתי אבות / דיור מוגן
בתי מלון
מרכזי קניות
אצטדיונים


 
 
 
Powered by Adrecom portal solution